ActUmail.nl® Publisher

 

Mediation als Alternatief 2e druk Bemiddeling als AlternatiefMediation als Alternatief 2e druk Bemiddeling als AlternatiefMediation als Alternatief
Bemiddeling door hulp- & dienstverleners

Bert la Poutré en Michael Boelrijk

Houten: BSL 2e druk 2010

serie: Verwante publicatie Mediation voor Verwijzers, Amstelveen: ActUmail 2006, ISBN 978907847004 Uitgaven zijn in Actumail webshop

INHOUDSOPGAVE

Inleiding
1. Begripsafbakening
2. Methodiek van mediation
3. Als het onderhandelingsproces stagneert
4. Praktijk van mediation
5. Bemiddeling en het strafrecht
6. De bemiddelaar
7. Organisatie van mediation
Nawoord
Bijlagen:
De bemiddelaar en anderen bij geschillen betrokkenen
Schema fasen van mediation
Wat is een NMI-mediator
Gedragsregels voor de NMI-mediator
Opleidingskwalificaties hulp- en dienstverlenende beroepen
Model mediationovereenkomst
Model Vaststellingsovereenkomst
Literatuur
Over de auteurs
Register

Aanbeveling in 1e druk Bemiddeling als Alternatief, Handreiking voor hulp- en dienstverleners: In Bemiddeling als alternatief behandelen de auteurs de methodiek en toepassingsmogelijkheden van bemiddeling als vorm van procesbegeleiding. Ze richten zich daarbij met name op de werkwijze voor sociaal-juridische dienstverleners, maatschappelijk werkers en sociaal-pedagogische hulpverleners. Ze gaan uit van bemiddeling als een methodiek die wordt toegepast door een onafhankelijke en neutrale derde. Essentieel is dat de bemiddelaar geen belangen bij of bindingen met de partijen in het geschil heeft.

Door zich de kunst van het bemiddelen eigen te maken zijn hulp- en dienstverleners in staat partijen in een geschil te begeleiden bij het proces waarin partijen zelf hun geschil bijleggen en hun eigen oplossingen vinden. Door die nadruk op zelfwerkzaamheid van cliënten heeft bemiddeling een sterk emancipatoir effect. Bovendien leren partijen in een geschil tijdens de bemiddeling hoe zij succesvol onderhandelingen kunnen voeren. Succesvolle bemiddeling heeft een preventieve werking op mogelijke geschillen in de toekomst.

Methodisch werken is het kenmerk bij uitstek van de professionele beroepsbeoefenaar, dat wil zeggen: doelgericht, planmatig, systematisch gebruikmaken van een methode, een werkwijze of een methodiek. Bemiddeling als Alternatief biedt student en beroepsbeoefenaar inzicht door de beschrijving van achtergronden, betekenis en concrete toepassing van de bemiddelingsmethode.

1e druk is uitverkocht; 2e druk is bij dezelfde uitgever verschenen.

De publicatieserie Methodische vaardigheden voor professionals is de kwaliteitsgarantie voor professionele beroepsbeoefenaars: (juridische) dienstverleners, P&O-ers, HR-managers, vertrouwenspersonen en hulpverleners. Deze serie is met name ook geschreven voor advocaten, mediationfunctionaris, medewerkers juridisch loket en rechters. De reeks methodische vaardigheden voor professionals biedt student en beroepsbeoefenaars inzicht in door de beschrijving van achtergronden en zeker ook betekenis en concrete toepassing van methodische vaardigheden. Ieder deel uit de reeks presenteert een of meer methoden, werkwijzen dan wel een methodiek dat wil zeggen samenhangend geheel van inzichten inzake het professioneel handelen. Elke uitgave in deze reeks bevat een geheel aan handreiking, vragenlijsten en stroomdiagrammen voor het uitvoerend werk. ActUmail publicatieseries vindt u hier
Over de auteurs: Bert la Poutré werkt als hogeschooldocent, senior-supervisor en leerplanadviseur bij de opleiding HBO-rechten van de Hogeschool Utrecht. Opgeleid tot maatschappelijk werker heeft hij vervolgens opleidingen gevolgd tot gestalttherapeut, supervisor en mediator. Zijn werkzaamheden lagen voor een belangrijk deel op het terrein van de reclassering en slachtofferhulp. Daarnaast was hij actief in de verslavingszorg en de buddyzorg en heeft hij als zelfstandig senior-supervisor en NMI-mediator gewerkt. Hij was betrokken bij de oprichting van het Forum voor Herstelrecht. In zijn huidige functie ontwikkelt en verzorgt hij onderwijs op het gebied van conflicthantering en mediation. Van zijn hand verscheen ook Juridische adviesvaardigheden (2009).

Michael Boelrijk is jurist, criminoloog en certified court mediator Hij is oprichter en partner van Empathy .nLaw & MediationAdvies. Hij was universitair docent op een rechtenfaculteit. Vanaf 1999 voert hij een praktijk in mediation en zit hij klachtencommissies voor. Hij publiceert regelmatig over (forensische) maatregelen. Hij is auteur van onder andere de leerboeken Gewenst bij Ongewenst Gedrag. communicatie over arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en het klachtrecht en Mediation voor Verwijzers. Boelrijk ontwikkelde de actusail.com methode voor High Performance counseling en coaching van zelfstandige juristen, doctoren, bankiers en ICT ondernemers. Ook daar publiceert hij praktische checklists voor. Hij geeft in binnen en buitenland praktische vaardigheden trainingen.

Andere interessante publicaties: lees meer over dit onderwerp in Mediation voor Verwijzers